Privacy en Cookie Statement

Privacy en Cookie Statement

 
Elgersma en uw privacy
 
Wij (Elgersma BV) respecteren de privacy van de online bezoekers van onze website en zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy. Wij zijn de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens die via de website worden verkregen.
 
Wij verwerken via de website persoonsgerelateerde gegevens van u zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons meedeelt.
 
Website
Persoonsgegevens die u via de website aan ons verstrekt verwerken wij voor de volgende doeleinden:
  • het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten aan u;
  • om met u contact te onderhouden ten aanzien van uw bestellingen;
  • doeleinden ter uitvoering of toepassing van een wet.
Wij zullen alleen gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 
  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
  • een klantnummer;
  • overige gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
  • andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is i.v.m. de toepassing van een andere wet.
 
Deze gegevens worden in beginsel niet langer dan twee jaar bewaard nadat de betreffende transactie is afgehandeld. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Op basis van die termijn dienen wij gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld hiervan is:
 
gegevens voor de financiële administratie, 7 jaar vanaf de eerstvolgende 1 januari na het opstellen;
 
Cookies
 
Onze internet website verzamelt informatie over onze online-bezoekers met als doel het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, evenals het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Hiervoor gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen bij je bezoek aan een website. Sommige cookies worden geplaatst om een website goed te laten functioneren. Andere cookies worden geplaatst om het gebruik van een website te kunnen analyseren, op de website relevante informatie te tonen of gerichte advertenties te plaatsen op andere websites.
 
Door middel van cookies kunnen wij de interesses van onze bezoekers peilen en onze website verbeteren.
 
Google Analytics
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die ons. Wij gebruiken de cookie van Google Analytics om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De cookie van Google Analytics wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.
 
De door de Google Analytics cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit voor ons op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat Google de informatie die Google verkrijgt niet met anderen mag delen of deze informatie mag combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
 
Omdat met Google Analytics uw IP adres verwerkt worden hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en afgesproken dat de IP-adressen gedeeltelijk onherkenbaar maakt. De laatste 3 cijfers van uw IP-adres worden verwijderd.
 
Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
 
Logbestanden
 
IP-adressen worden door ons alleen gebruikt voor het analyseren van trends, beheer van de website, volgen van tendensen van de gebruikers en het verzamelen van algemene demografische informatie over het totaalgebruik. IP-adressen worden niet gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens.
 
Overige cookies
 
Op onze website worden naast het Google Analytics cookie alleen functionele cookies gebruikt om het gebruik van de website mogelijk te maken en het inloggen op onze website te vergemakkelijken.
 
Cookies weigeren
 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als een u cookies weigert, kunt u gewoon van onze site gebruik blijven maken.
 
Beveiliging van gegevens
 
Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen te allen tijde zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau. De maatregelen zijn er onder andere op gericht om onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 
Toegang tot uw gegevens
 
U kunt bij ons een verzoek tot inzage indienen. Mochten uw gegevens niet juist zijn of wilt u dat wij u gegevens niet langer gebruiken dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens aan te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.De contactgegevens vindt u onderaan dit Privacy Statement.
 
Wijzigingen op dit beleid
 
Wij behouden ons het recht voor dit statement te wijzigen. Bij een besluit tot aanpassing van ons privacybeleid worden de wijzigingen op onze website vermeld, zodat onze bezoekers altijd op de hoogte zijn van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel bekendmaken. De informatie wordt door ons gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was op het moment dat de informatie werd opgevraagd.
 
Vragen of klachten
 
Heeft u een vraag over het gebruik van uw gegevens binnen onze organisatie of wilt u een klacht indienen over dit gebruik? Neem dan contact op met Elgersma BV via privacy@elgersma.nl.

 

Stuur ons een bericht